OSTEOPATIA KONI! 


Pierwsza w Polsce szkoła osteopatii koni


Dowiedz się więcej

2-letni program szkolenia! 


Ucz się od międzynarodowych specjalistów


Sprawdź program

Akademia Osteopatii starts in Wroclaw since 2017! 


Start studying in one of our four locations 


LEARN MORE

New groups begin classes! 


Poznan – 24.06.  Krakow – 16.09.  Warsaw – 23.09. 


Learn more

Recruitmen in progress!


Sing up to Akademia!

Since 2016 four-year teaching cycle!


Learn more 

Welcome to the Equine Akademia Osteopatii

Pierwszej w Polsce szkoły osteopatii zwierząt!

Classes

Pierwszy w Polsce, 2-letni program nauczania!

Check our Curriculum

Teachers

Wysoko wykwalifikowana, międzynarodowa kadra dydaktyczna składająca się z najlepszych specjalistów osteopatii koni na świecie

Our Teachers

Komfortowe zaplecze

Komfortowe zaplecze  dydaktyczne
umożliwiające pracę z koniem
w małych grupach

Akademia Osteopatii Clinic
Andrew Taylor Still

“An osteopath is only a body engineer, who should understand all the laws governing his engine and thereby master disease.”