FAQ

Jaka jest opłata za szkolenie dla nowego naboru?

Całkowity koszt szkolenia za dwa lata to 6 300 euro (350 euro brutto za zjazd).

Czy opłatę można uiszczać w złotówkach?

Nie. Płatność za wszystkie zjazdy należy wpłacać na konto walutowe w euro. W celu uniknięcia płatności dodatkowych prowizji pobieranych przez niektóre banki, wpłat można dokonywać w oddziałach banku BGŻ.

Czy jeśli ktoś opuści zjazd musi dokonać za niego opłaty?

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia uczestnika z dokonania opłaty.

Czy Akademia udostępnia studentom materiały szkoleniowe?

Akademia udostępnia Słuchaczom wszelkie materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć, w tym skrypty, materiały na płycie i pomoce dydaktyczne.

W jakim języku prowadzone są zajęcia?

Język wykładowy zależy od wykładowcy, który prowadzi zajęcia – najczęściej jest to angielski, niemiecki lub polski. Na zajęciach prowadzonych w języku obcym zawsze korzystamy z tłumaczenia konsekutywnego na język polski.

W jakich odstępach czasu odbywają się zjazdy?

Szkolenie z zakresu osteopatii koni trwa 2 lata i realizowane jest podczas 18 seminariów. Zajęcia odbywają się maksymalnie 1 raz w miesiącu, zjazdy planowane są od września do czerwca.