Rekrutacja 2017

Informujemy, że rekrutacja na rok 2017 została zakończona, a grupa nie wystartuje z uwagi na zbyt małą ilość zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, że oferta szkolenia z osteopatii koni jest aktualna i jeżeli tylko grupa osiągnie wymagane minimum uczestników to zajęcia rozpoczną się w roku 2018.

Dla kogo Akademia?

Uczestnikiem szkolenia w Akademii Osteopatii może zostać lekarz, fizjoterapeuta, położna lub położnik, po ukończeniu studiów magisterskich lub licencjackich.

Organizacja zajęć

Pełen cykl kształcenia obejmuje 4 lata nauki, a każdy rok zajęć składa się z 10 zjazdów obowiązkowych. Realizowany przez Akademię Osteopatii program jest zgodny z wytycznymi Osteopathic European Academic Network (OSEAN) –  naczelnej organizacji nadzorującej jakość szkolenia z zakresu osteopatii w Europie.

Zajęcia w ramach Akademii Osteopatii odbywają się od piątku do niedzieli. Terminy wszystkich zjazdów podawane są uczestnikom szkolenia przed rozpoczęciem danego roku nauki.

Wymagane dokumenty

Zapisując się do Akademii należy przedłożyć kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich.

Etapy zgłoszenia

Rekrutacja na rok akademicki 2017 / 2018 rozpoczyna się 6 kwietnia 2017. Od tego dnia możliwym będzie składanie wniosków i zapisywania się do Akademii w 4 miastach: Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny.
  2. Po weryfikacji przesłanych danych, skontaktujemy się w celu przekazania szczegółów dotyczących uiszczenia opłaty wpisowej oraz dalszych formalności.

Załączniki

Kwestionariusz osobowy

Podanie o przyjęcie

Zapisz się do Akademii Osteopatii

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Miasto
 Poznań Warszawa Kraków