Kadra dydaktyczna

Stuart McGregor – DO (Wielka Brytania)
Wykładowca, Kierownik naukowy

Jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie pracy nad elastycznością i ogólną sprawnością ruchową zwierząt. Jako pionier w tej dziedzinie, uznawany jest bezsprzecznie za jednego z twórców współczesnej osteopatii zwierzęcej.
W 1984r. ukończył renomowaną European School of Osteopathy (ESO) w Maidstone (Wielka Brytania) i jeszcze w tym samym roku stworzył i jako pierwszy wprowadził do praktyki techniki manipulacji ciała psów i koni, po tym jak podczas przygotowań do swojej pracy dyplomowej udało mu się udowodnić, że techniki osteopatyczne działają równie dobrze na zwierzęta, jak na ludzi.
W Wantage (Oxfordshire, Wielka Brytania) założył Osteopatyczne Centrum dla Zwierząt, do którego na szkolenia podyplomowe przyjeżdżają absolwenci szkół osteopatycznych z całego świata, chcąc podnosić swoje kwalifikacje i uczyć się nowego spojrzenia na pracę z cierpiącymi i niesprawnymi zwierzętami.

Hannah Sheehan – DO (Wielka Brytania)
Wykładowca

Ukończyła European School of Osteopathy (ESO) w 1998r. Od razu po studiach rozpoczęła naukę w podyplomowym, prowadzonym przez Stuarta McGregora Osteopathic Centre for Animals (OCA) ucząc się stosowania poznanych na studiach technik osteopatycznych w terapii zwierząt, głównie psów i koni. Szkołę tę ukończyła w 1999r., podejmując jednocześnie decyzję o współpracy ze Stuartem w charakterze wykładowcy prowadzącego zajęcia dydaktyczno-praktyczne.
W Akademii uczy zachowań zwierzęcych i technik tkanek miękkich. Prowadzi również część ćwiczeń praktycznych.
Prywatnie z zamiłowaniem uprawia jeździectwo i opiekuje się gromadką swoich koni.

Dr inż. Maria Soroko (Polska)
Wykładowca

Doktor nauk rolniczych, specjalność hodowla koni i jeździectwo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w zoofizjoteraii, uzyskując kwalifikacje Equine Body Worker w masażu sportowym i mięśniowo – powięziowym. Jest również  organizatorem, trenerem warsztatów i kursów zawodowych masażu sportowego koni, fizjoterapii oraz zastosowania termografii u koni. Autorka wielu publikacji naukowych oraz książki pt. „Termografia koni w praktyce” w wersji polskiej i angielskiej.

Walter Llewellyn McKone DO (Wielka Brytania)
Wykładowca

Osteopata od 33 lat. W 1984 roku ukończył British School of Osteopathy. Walter McKone to niewątpliwie najbardziej uznany na świecie osteopata specjalizujący się w historii i filozofii osteopatii. Pracuje jako wykładowca międzynarodowy, ucząc filozofii osteopatii na uczelniach całego świata. Autor wielu książek i publikacji, m.in.: „Medycyna Osteopatyczna: Filozofia, Zasady i praktyka”. Poza pracą dydaktyczną, od ponad 30 lat nieustannie pracuje jako czynny osteopata w swoim gabinecie w Londynie.

Volker Och –MSc, DO (Niemcy)
Wykładowca

Osteopata od blisko 15 lat. Studia osteopatyczne ukończył w 2003 r. Pracuje jako międzynarodowy wykładowca specjalizując się w dydaktyce terapii czaszkowo-krzyżowej, wisceralnej oraz psychosomatyki. Pracuje również jako terapeuta Hakomi. Współautor „Leitfaden Osteopathie“ oraz autor licznych publikacji.