Program nauczania

Seminaria – wiedza poparta doświadczeniem

W trakcie dwuletniego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu terapii osteopatycznej koni oraz doskonalą swoje umiejętności w praktyce. Program Akademii realizowany jest podczas trzydniowych seminariów, które zakładają część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.

Mocną stroną i dumą naszej uczelni są międzynarodowi wykładowcy. Ich kwalifikacje i doświadczenie stanowią nieocenioną pomoc i inspirację dla przyszłych specjalistów w dziedzinie osteopatii.

Seminaria z każdego przedmiotu trwają 3 dni i odbywają się w weekendy w godzinach:

pt.: 11:00 – 20:00
sob.: 09:00 – 20:00
niedz.: 09:00 – 15:00

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Dyplom oraz Suplement potwierdzające pozytywne ukończenie 2-letniego szkolenia z zakresu osteopatii koni.

Seminarium Zajęcia praktyczne
(podejście osteopatyczne)
Zajęcia teoretyczne
Filozofia i podstawy osteopatii  
Wprowadzenie do technik manipulacyjnych
Wprowadzenie do osteopatii wisceralnej i cranialnej.
Ergonomia pracy z koniem  
Ocena wizualna i badanie konia
Anatomia konia  
Teoria hippiki i układanie konia  
Biomechanika konia
Psychologia, zachowanie konia  
Patologie konia
Palpacja punktów anatomicznych na ciele konia
Dysfunkcje kończyn przednich
Badanie i artykulacja kończyny przedniej i tylnej, mobilizacja stawów
Techniki bezpośrednie odcinka piersiowego i lędźwiowego
Techniki HVLA na szyi konia
Badanie i artykulacja odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego
Masaż konia
Manipulacja zadem i technika recoil
Techniki tkanek miękkich
Osteopatia wisceralna konia
Osteopatia kraniosakralna konia
Uzębienie konia  
Terapia najczęstszych blizn pooperacyjncyh
Podkuwanie konia  
Zajęcia kliniczne