Osteopatia

Holistyczne spojrzenie na leczenie

Osteopatia jest dziedziną diagnozowania i leczenia o ponadstuletniej tradycji. Jej głównym założeniem jest traktowanie organizmu jako integralnej całości, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała. A jego zadaniem jest przede wszystkim odnalezienie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która z pozoru może nie mieć związku z bieżącymi dolegliwościami. Co ważne osteopatia jako dziedzina wykorzystująca metody diagnostyki klinicznej nie stanowi alternatywy dla medycyny akademickiej, ale jest jej doskonałym uzupełnieniem. W terapii osteopatycznej nie wykorzystuje się leków. Nie jest ona jednak dla medycyny klasycznej konkurencją, a wręcz przeciwnie – stanowi doskonałe uzupełnienie.

Osteopatia kieruje się następującymi zasadami:

  • organizm stanowi jedność,
  • budowa ciała i procesy w nim zachodzące są wzajemnie powiązane,
  • organizm posiada zdolność do autoregulacji, samoleczenia i utrzymania równowagi (homeostazy). Osteopatia wierzy w naturalne siły ciała, które odpowiednio pobudzone mogą pokonać chorobę.

Osteopatia koni

Osteopatia koni polega na odpowiednim przełożeniu zasad klasycznej osteopatii koncentrującej się na pracy z ciałem człowieka tak, aby uwzględniając fizyczne i strukturalne różnice anatomiczne oraz specyfikę potrzeb pacjenta, umożliwić terapeucie pełne zastosowanie technik osteopatycznych w pracy z koniem.

Osteopatia koni charakteryzuje się szerokim podejściem do problemu dysfunkcji i choroby, a sama terapia skupia się na konkretnych, najbardziej przeciążonych strukturach i narządach w ciele zwierzęcia. Terapia taka jest niezwykle skuteczna, ponieważ składa się z precyzyjnej diagnozy, wyznaczenia określonych celów i osiągnięcia konkretnych wyników. Efekty nie tylko zaobserwować można gołym okiem, ale też poczuć podczas pracy z koniem czy w trakcie treningu.