Rekrutacja na szkolenie 2017

Dla kogo Osteopatia koni?

Uczestnikiem szkolenia z zakresu osteopatii koni może zostać lekarz, osteopata, fizjoterapeuta, terapeuta manualny, lekarz weterynarii, zootechnik oraz zoofizjoterapeuta.

Organizacja zajęć

Pełen cykl kształcenia obejmuje 2 lata nauki, w trakcie których odbywa się 18 zjazdów obowiązkowych. Egzaminy odbywają się w ramach organizowanych seminariów. Realizowany przez Akademię Osteopatii program jest realizowany i nadzorowany przez międzynarodowych specjalistów z zakresu osteopatii koni.

Zajęcia w ramach Akademii Osteopatii odbywają się od piątku do niedzieli. Terminy wszystkich zjazdów podawane są uczestnikom szkolenia przed rozpoczęciem danego roku nauki.

Wymagane dokumenty

Zapisując się do Akademii należy przedłożyć kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego wykształcenie umożliwiające rozpoczęcie kursu.

Etapy zgłoszenia

Rekrutacja na rok akademicki 2017 / 2018 rozpoczęła się 10.03.2017. Liczba uczestników mogących rozpocząć szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny.
  2. Po weryfikacji przesłanych danych, skontaktujemy się w celu przekazania szczegółów dotyczących uiszczenia opłaty wpisowej oraz dalszych formalności.

Załączniki

Kwestionariusz osobowy

Podanie o przyjęcie

Zapisz się do Akademii Osteopatii Koni

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu